Výzva č.1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

20.05.2017 11:45

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola zverejnená Výzva č.1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Bližšie informácie nájdete: https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1195&navID2=1195&sID=67&id=11584