Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva č. 22/PRV/2017 na opatrenie 7, podopatrenie 7.4 - Doplnok informácií

07.06.2017 08:06

Riadiaci orgán PRV SR 2014 - 2020 prostredníctvom NSRV SR zverejňuje FAQ (často kladené otázky) k danej výzve:

Otázka: identifikovaná zmena pri maximálnych OV na 1 projekt pri aktivitách 4 a 5 (vymenené hodnoty pri týchto aktivitách). Nejedná sa o omyl?

Odpoveď: v časti 1.4 Výška opravených výdavkov (OV) na jeden projekt sa nejedná o omyl ani preklep. Hodnoty minimálnej a maximálnej výšky OV na jeden projekt u všetkých aktivít v tabuľke sú správne.

Otázka: časť 1.6, bod 1: Žiadateľ v rámci tejto výzvy podáva ŽoNFP vždy výhradne na konkrétnu aktivitu 1 až 7. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať maximálne 2 ŽoNFP, z toho maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 1, maximálne 1 ŽoNFP za jednu z aktivít 2 až 5, maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 6. Aktivít je 6 nie 7?

Odpoveď: v časti 1.6, bod 1 sa nachádza formálny preklep. Keďže aktivít vo výzve je 6, správne znenie bodu 1 v časti 1.6 je: Žiadateľ v rámci tejto výzvy podáva ŽoNFP vždy výhradne na konkrétnu aktivitu 1 až 6. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať maximálne 2 ŽoNFP, z toho maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 1, maximálne 1 ŽoNFP za jednu z aktivít 2 až 5, maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 6.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2r4zOG3