Výzva č. 3 / 2016 Fondu na podporu umenia

05.01.2016 10:37

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond"), zriadený zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v termíne od 4. januára 2016 do 4. februára 2016.

Dokument Výzvy č. 3/2016 a vzory žiadostí si môžete stiahnuť tu:

Výzva_3_2016

https://podpora.fpu.sk/