Výzva č. 5/2017 (Fond na podporu umenia)

16.02.2017 10:19

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá (štipendium, dotácia)

1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá (dotácia)

1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo (dotácia)

1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec (štipendium, dotácia)

1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec (dotácia)

1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela (štipendium, dotácia)

1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba (dotácia)

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie (štipendium)

1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie (dotácia)

1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry (štipendium, dotácia)

5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra (dotácia)

5.1.3 Akvizícia knižníc (dotácia)

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť.

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v odporúčaniach pre žiadateľa (https://bit.ly/2lNI7aZ).

Oficiálny dokument Výzvy č. 5/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Dokument na stiahnutie:

- Výzva č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu (https://bit.ly/2lksqY4)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2kVbXsk