Výzva č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

10.09.2021 10:56

Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil  Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity. Termín podávania žiadostí je do 30. septembra 2021 (vrátane).

Viac informácií tu.