VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+

19.09.2016 10:19

Dňa 4. októbra (12:00 Stredoeurópskeho času) uplynie čas na podávanie žiadostí k poslednému predkladaciemu termínu v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže. Neváhajte a zapojte sa podávaním projektových žiadostí.

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ Vás chce  ako potenciálnych žiadateľov informovať, že v roku 2016 sú ciele programu podporujúce nasledujúce aktivity:

  • v rámci Kľúčovej akcie 1 sú aktivity zamerané na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti ako aj inklúzia rómskej mládeže a podpora krátkodobých projektov Európskej dobrovoľníckej služby. Cieľom je aj podpora prvožiadateľov a mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na národných projektoch zameraných na zvýšenie kvality práce s mládežou. Takisto projektové zámery podporujúce prvky tolerancie, interkultúrneho dialógu, boja proti xenofóbii, rasizmu, antisemitizmu a ideológiám popierajúcich základné ľudské a občianske práva. Súčasťou Kľúčovej akcie je aj téma utečencov/ migrantov a prevencie proti radikalizácii mládeže;
  • v rámci Kľúčovej akcie 2 je to podpora nadnárodných iniciatív mládeže a rozvoj kvality a zavádzania nových trendov a inovácií v oblasti vzdelávania v rámci strategických partnerstiev a
  • cieľmi Kľúčovej akcie 3 je podpora aktivít Štruktúrovaného dialógu v rámci témy predsedníctva SR v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016, a to práca s mládežou ako priestor na rozvoj potenciálu mladých ľudí a príprava aktivít zameraných na tému prevencie radikalizácie mládeže a zvyšujúceho sa extrémizmu a nenávistného vyjadrovania.

Nezabudnite, že v rámci programu Erasmus+ môžete zapájať do projektov aj partnerské krajiny, na ktoré je vyhradených približne 25% rozpočtu z každej Kľúčovej akcie. Výška rozpočtu pre jednotlivé predkladacie kolá je približne rovnaká, ale môže byť upravovaná podľa aktuálnych potrieb jednotlivých akcií.

Podrobné podmienky k tejto výzve a zámerom nájdete v príručke na našej stránke.

V prípade, že by ste chceli konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť. Kontakty nájdete na tomto odkaze.

Ďalšie predkladacie termíny budú až v roku 2017, tak ako aj po minulé roky vo februári, v apríli a v októbri. Presné termíny budú uvedené na začiatku roka na našej webovej stránke alebo v Sprievodcovi programom pre rok 2017.

Zdroj: IUVENTA