Výzva komponentu „Startup sea“ iniciatívy Startup Sharks je otvorená

11.10.2016 10:08

Slovak Business Agency, ako vykonávateľ Schémy a Programu na podporu startupov, zverejnila na svojich webových stránkach Výzvu zameranú na poskytovanie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva zo strany expertov.

Výzva je určená ako pre širokú verejnosť, tak aj pre začínajúcich podnikateľov (najmä startupy), primárne do troch  rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku. Termín uzavretia výzvy je 31.10.2016.

Podmienky pre získanie poradenstva, podrobné informácie a online prihlášku nájdete tu.

Zdroj: MH SR