Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01

25.01.2017 09:42

Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01

Od: 24.01.2017 do: 20.02.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT  vyhlasuje výzvu na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republikaRakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01. Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov podľa jednotlivých oblastí je možné zasielať do 20. 2. 2017.

 
Ďalšie podrobné informácie k výzve je možné získať na webovom sídle www.sk-at.eu .

VYZVA NA ODBORNEHO HODNOTITELA
01_Ziadosti o zaradenie do databazy odbornych hodnotitelov SK-AT
02_ecv_template_sk
03_cestné vyhlásenie