Výzva na podanie žiadostí na rok 2016 - Erasmus+

20.10.2015 12:38

Pre Slovensko je na rok 2016 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 22 mil. Euro, ako aj ďalších približne 1,77 mil. Euro pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. 
Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu. 
    Termíny na predloženie žiadostí V rámci uvedenej výzvy sú dôležité predovšetkým termíny na predkladanie žiadostí: 
Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov:

 • Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy – 2. február 2016;
 • Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže – 2. február 2016 / 26. apríl 2016 / 4. október 2016;
 • Spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus – 18. február 2016
 • Veľko podujatia Európskej dobrovoľníckej služby – 1. apríl 2016

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov:

 • Strategické partnerstvá v oblasti mládeže – 2. február 2016;
 • Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy – 31. marec 2016;
 • Strategické partnerstvá v oblasti mládeže – 26. apríl 2016;
 • Strategické partnerstvá v oblasti mládeže – 4. október 2016;
 • Znalostné aliancie, Aliancie pre sektorové zručnosti – 26. február 2016;
 • Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania – 10. február 2016;
 • Budovanie kapacít v oblasti mládeže – 2. február 2016 / 1. apríl 2016;

Kľúčová akcia 3

 • Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže - 2. február 2016, 26. apríl 2016, 4. október 2016

Športové akcie:

 • Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu / Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa športu 2016 – 21. január 2016;
 • Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu / Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu 2016 – 12. máj 2016;
 • Termíny na predloženie žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Úradného vestníku Európskej únie a upravené korigendom výzvy. 

  Formuláre žiadostí Online formuláre žiadostí na rok 2016 neboli ešte zverejnené. Národná agentúra programu Erasmus+ bude o ich zverejnení včas informovať. Všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke. 

  Informačná kampaň Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s národnou agentúrou Erasmus+ pre mládež a šport bude organizovať informačné semináre k Výzve 2016 (Kľúčová akcia 1 pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých) v dňoch 13. 11. 2015 (Bratislava), 10. 11. 2015 (Zvolen) a 11. 11. 2015 (Košice). Pozvánka. Informačná kampaň bude pokračovať v druhej polovici januára 2016 ku Kľúčovej akcii 2 (všetky sektory). Termín bude zverejnený v decembri 2015. 

  Tešíme sa na stretnutie s vami pri príprave a podávaní vášho návrhu projektu na rok 2016 a radi vás podporíme informáciami a radami. V prípade otázok vám radi odpovieme na eramusplus@saaic.sk.

  Viac informácií nájdete tu.