Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie č. 3/SRR/2016

16.11.2016 10:32

14. novembra 2016 bola bola na portáli MDVRR SR v Aktualitách sekcie Regionálny rozvoj uverejnená Výzva na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie č.3/SRR/2016 s prílohami.

Viac informácií na: https://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=92851