Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2022

10.09.2021 10:44

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu v znení neskorších zmien vyhlásil

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2022.

Pri podávaní žiadosti na rok 2022 je potrebné postupovať v zmysle § 5 VZN NSK č. 3/2020 – žiadosť sa podáva výlučne prostredníctvom príslušnej elektronickej služby.

A.1.05-poskytovanie dotácií na kultúru https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a105-poskytovanie-dotacii-na-kulturu

A.1.14 – Poskytovanie dotácií na šport  https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a114-poskytovanie-dotacii-na-sport.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 30.09.2021.

 

Zdroj informácií: https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/22243