Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016

12.08.2015 15:19

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2010, v znení neskoršej zmeny, o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlasuje

V Ý Z V U N A P O D Á V A N I E Ž I A D O S T Í

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja
„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“
na rok 2016.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na Odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – oddelenie kultúry, žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2016 prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (adresa: 949 01 Nitra, Rázusova 2A).

Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná a napísaná na počítači. Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti z oficiálnej internetovej stránky Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk .

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na čísle: 037/69 259 73, prípadne 037/69 259 70.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2015.

 

Názov dokumentu Dokument
Dotácie - metodický pokyn na rok 2016 Ikona súboru ( PDF 229kB)
Dotácie - formulár na rok 2016

Ikona súboru (RTF 132kB)

Ikona súboru (DOC 64kB)