Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2016

06.09.2015 15:15

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku č. 4/2015 vyhlasuje

Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016.


Pri spracovaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad  Ikona súboru (68.5 KB), ktoré je možné stiahnuťspolu s formulárom žiadosti Ikona súboru (58,6 KB) alebo Ikona súboru (19,2 KB)  z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk.

Prosíme Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť Metodickým pokynom a zásadám vypracovaným v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku č. 4/2015.
Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení cestovného ruchu a marketingu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra. Informácie získate aj telefonicky na čísle: 037/69 259 65.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.10.2015.