Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2022

10.09.2021 10:50

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku v znení neskorších zmien vyhlásil

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2022.

Pri podávaní žiadosti na rok 2022 je potrebné postupovať v zmysle § 5 VZN NSK č. 4/2020 – žiadosť sa podáva výlučne prostredníctvom príslušnej elektronickej služby:

A.1.77 - poskytnutie dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a177-poskytnutie-dotacie-na-podporu-certifikovanych-ubytovacich-zariadeni.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 30.09.2021.

 

Zdroj informácií: www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/22245