Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2016

25.08.2015 15:18

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 vyhlasuje

Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016.


Pri spracovaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad  Ikona súboru (354.6 KB), ktoré je možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti  Ikona súboru (64.0 KB) z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
VZOR - predvyplnený formulár žiadosti  Ikona súboru (267.5 KB)

Prosíme Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť Metodickým pokynom a zásadám vypracovaným v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014.
Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), alebo na oddelení mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Rázusova 2A, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na číslach: 037/69 259 70 (oblasť kultúry) a 037/69 229 60, 037/ 69 229 11 (oblasť športu a telesnej kultúry).

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.10.2015.