Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2016

06.09.2015 16:16
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu č. 5/2015 vyhlasuje
Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016.
Pri spracovaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad  Ikona súboru (66.7 KB), ktoré je možné stiahnuťspolu s formulárom žiadosti Ikona súboru (56.5 KB) alebo Ikona súboru (19.7 KB) z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk.

Prosíme Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť Metodickým pokynom a zásadám vypracovaným v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu č. 5/2015.
Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení cestovného ruchu a marketingu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra. Informácie získate aj telefonicky na čísle: 037/69 259 65.
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.10.2015.