Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2022

10.09.2021 10:48

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení neskorších zmien vyhlásil

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2022.

Pri podávaní žiadosti na rok 2022 je potrebné postupovať v zmysle § 5 VZN NSK č. 5/2020 – žiadosť sa podáva výlučne prostredníctvom príslušnej elektronickej služby:

A.1.76 - poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a176-poskytnutie-dotacie-na-podporu-cestovneho-ruchu

Termín uzávierky podávania žiadostí je 30.09.2021.

 

Zdroj informácií: www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/22244