Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu zdravotnej starostlivosti

05.08.2016 11:34

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja pre oblasť zdravotnej starostlivosti (ďalej len „VZN č. 5/2016“)

vyhlasuje

Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporuzdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti typu Hospic a Dom ošetrovateľskej starostlivosti na rok 2016.

Pri podávaní žiadosti na rok 2016 je potrebné postupovať v zmysle čl. 8 Prechodné ustanovenia VZN 5/2016. Žiadame Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť vo vzťahu k ustanoveniu § 4 ods. 4 VZN 5/2016 - povinné prílohy k žiadosti.


Prípadné otázky spojené s podávaním žiadostí na rok 2016 je možné konzultovať osobne na odbore zdravotníctva Úradu NSK (Rázusova 2A, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na číslach: 037/69 259 25; 0914 373 350 (vedúci odboru zdravotníctva) alebo 037/69 229 87.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 6.9.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2016  Ikona súboru pdf (401.3 KB)

Formulár na podanie žiadosti na rok 2016 Ikona súboru pdf (353 KB) alebo Ikona súboru doc (47 KB)

Príloha č.1 VZN NSK č. 5/2016 - Výkaz výdavkov a príjmov Ikona súboru pdf (38 KB) alebo Ikona súboru doc (19 KB)