Výzva na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

03.03.2020 13:47

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 17. februára 2020 druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. O príspevok môžu po novom žiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie, ale aj právnické osoby – podnikateľské subjekty. Ministerstvo vyčlenilo na podporu celkovo 650-tisíc eur. Záujemcovia budú môcť podávať žiadosti od 17. apríla do 17. júla 2020.

Samosprávy aj podnikatelia môžu požiadať o podporu minimálne na jednu nabíjačku (2 nabíjacie body) a maximálne na 4 nabíjačky (8 nabíjacích bodov). V prípade miest a obcí môže byť výška podpory od 2 500 až do 20-tisíc eur. Samospráva, ktorá požiada o príspevok, musí mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. V prípade podnikateľov je minimálna výška podpory 2 500 a maximálna 10-tisíc eur, v závislosti od počtu nabíjacích bodov. Podnikateľ, ktorý požiada o príspevok, musí mať 50 % vlastných zdrojov a 50 % nákladov pokryje dotácia. Podpora smeruje pre tzv. AC nabíjačky s výstupným výkonom väčším ako 11 kW.

Informácie boli zverejnené na stránkach: 

https://www.siea.sk/nabijacie-stanice/  

https://www.mhsr.sk/aktuality/mh-sr-pokracuje-v-podpore-nabijaciek-pre-elektromobily-zapojit-sa-mozu-aj-podnikatelia-1