...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO za vzdelávanie žien a dievčat

15.03.2016 08:05

UNESCO vyzýva členské štáty a mimovládne organizácie, ktoré sú oficiálnymi partnermi UNESCO,  na predkladanie nominácií na kandidátov a kandidátky, ktorí/ktoré účinne prispeli k rozvoju vzdelávania žien a dievčat. 

Cena bola založená na 197. zasadnutí Výkonnej rady UNESCO v roku 2015. Jej cieľom je odmeniť výnimočné aktivity, inovácie a prínos jednotlivcov, skupín, organizácií alebo centier vo vzdelávaní žien a dievčat. Ide o prvú takúto cenu UNESCO a je jedinečná tým, že vyzdvihuje projekty, ktoré podporujú a propagujú vzdelávanie žien a dievčat a tým zlepšujú kvalitu ich života, v súlade s cieľmi a politikami UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat.

Podmienkou pre kandidátov a kandidátky je vyznamenanie sa výnimočnými aktivitami, ktorými prispeli k podpore vzdelávania žien a dievčat.

Nominácie predkladajú vlády členských štátov a mimovládne organizácie, ktoré sú oficiálnymi partnermi UNESCO.

Cena pozostáva z diplomu, ako aj zo sumy 50 000 USD pre každého z dvoch víťazov. Určená je na podporu ich ďalšej práce v podpore vzdelávania žien a dievčat.

Vezmite, prosím, na vedomie, že nominácie priamo zo strany kandidátov/kandidátok adresované UNESCO v Paríži nebudú vzaté do úvahy.

Nominácie zasielajte priamo na adresu Slovenskej komisie pre UNESCO v termíne najneskôr do 29.3.2016:

Edita FILADELFIOVÁ, generálna tajomníčka

Slovenská komisia pre UNESCO

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR

T: +4212 5978 3615
M: +421 918 660 094
F: +4212 5978 3659
edita.filadelfiova@mzv.sk

Ďalšie informácie ohľadom ceny a podmienok nominácie, vrátane kritérií a postupu predloženia návrhu nominácie je možné nájsť na tomto odkaze a v dokumentoch priložených k tejto správe.