Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko

03.08.2016 10:19

Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 10. 2016.

V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

  • spoluprácu mladých výskumníkov,
  • podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
  • organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov,
  • podporu prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

 

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na https://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/ v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať.

 

Zdroj: SAIA