Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

24.05.2017 17:07

Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok je 44 nemocníc. Objem finančných prostriedkov vyčlenených na prvé kolo výzvy predstavuje 70 mil. eur, pričom maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je 15 mil. eur. Prostredníctvom IROP budú môcť nemocnice využiť na financovanie svojich projektov celkovo 153 mil. eur zo zdrojov EÚ, MZ SR predpokladá, že 2. kolo výzvy vyhlási na budúci rok.

Dátum vyhlásenia:        24. máj 2017

Dátum uzavretia:           24. august 2017             

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119