Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

30.09.2016 13:32

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100