Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016

02.02.2017 19:55

s termínom doručenia do 28.04.2017 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu...

Zdroj: Environmentálny fond