Výzva na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre nový Globálny fond pre regionálnu spoluprácu

19.07.2016 15:03

- Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre nový Globálny fond pre regionálnu spoluprácu.

https://eeagrants.org/News/2016/Invitation-to-bid-Fund-Operator-for-Global-Fund-for-Regional-Cooperation