...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na rok 2020 – zrušená z dôvodu vyhlásenia novej výzvy zameranej na zmiernenie dopadov koronakrízy

19.05.2020 19:20

V dňoch od 16.12.2019 do 16.01.2020 bola Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „UPVII“) zverejnená „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, kód výzvy: 6983/2019/OSMRR“ v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19 z dôvodu zmiernenie dopadov koronakrízy sa UPVII rozhodol uvedenú výzvu zrušiť  a všetky žiadosti, ktoré boli na základe uvedenej výzvy predložené nebudú ďalej posudzované.

 

Informácie boli zverejnené na stránke: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html?fbclid=IwAR0hXXNe1jhB9C5arS214jb0X9bI7G-BLupmoyAtfW92YPQLiAAb0lg1dK8