...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na telocvične - zmena podmienok výzvy

04.08.2017 12:13

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

K 3. augustu 2017 sa spresnil proces administrácie žiadostí a došlo k zníženiu povinnej spoluúčasti žiadateľa z 25 % na 10 % požadovanej sumy na rozvojový projekt.

V tejto súvislosti bolo upravené znenie výzvy, formulára žiadosti a doplnená bola tabuľka rekapitulácie požiadaviek zriaďovateľa.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva (https://bit.ly/2vy1WYP)

- Žiadosť (https://bit.ly/2wqQ9rL)

- Rekapitulácia k rozvojovému projektu (https://bit.ly/2vy20I3)

- Štatút komisie (https://bit.ly/2tvmO2r)

- Analýza stavu telocviční (https://bit.ly/2uHUPM5)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2fcKaDo