Výzva na udeľovanie záštity slovenského predsedníctva v Rade EÚ

02.02.2016 10:30

Zapojte sa do slovenského predsedníctva v Rade EÚ a zviditeľnite svoj projekt.  

Buďte aj Vy priamym aktérom slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) a získajte oficiálnu záštitu predsedníctva nad svojim podujatím. Predsedníctvo je aj o Vás a o Vašich projektoch.

Viac informácií nájdete na:
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/vyzva_na_udelovanie_zastity_slovenskeho_predsednictva_v_rade_eu