...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

24.05.2016 10:10

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 23. 5. 2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS. Termín na uzávierku výzvy je 13. 6. 2016.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 580 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci OP EVS (DOCX, 75 kB)

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 75 kB)

Príloha č. 3 - Životopis (DOCX, 84 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF pre prioritnú os 1 OP EVS (DOCX, 84 kB)

 

Zdroj: MV SR