Výzva na vyjadrenie záujmu v rámci Network of Copernicus Academy

05.10.2016 14:42

Oblasť

Vesmír

Dovoľujeme si Vás informovať, že špecifická iniciatíva "Network of Copernicus Academy" zverejnila Výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na tomto programe. Ide o špeciálnu výzvu na zvyšovanie znalostí a povedomia o programe Copernicus, do ktorej sa môžu zapojit vzdelávacie organizácie a mimovládne neziskové organizácie so zameraním na vzdelávanie.

EK sa rozhodla vytvoriť "Copernicus Academy Network", aby mohla rozvíjať potenciálne výhody, ktoré ponúkajú dáta a informačné produkty z Copernicusu. Sieť má za úlohu podporovať EK pri riešení problémov a pri preklentí medzeru medzi zručnosťami a využívania dát a umožniť posun  dát z Copernicusuv do nových odvetví (napr: geológia a lesné hospodárenie).


Žiadatelia by mali zaslať svoje vyjadrenie záujmu na adresu: GROW-I3@ec.europa.eu a uviest názov predmetu: "Copernicus Academy - vyjadrenie záujmu" a vyplniať 1stranový formulár/prihlášku. Termín na predloženie je do 13. októbra 2016. Do 25 pracovných dní  bude Komisia informovať žiadateľov o zaradení do zoznamu členov "Copernicus Academy Network" a komunikovať o členstve.

 

Zdroj:https://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/vyzva-na-vyjadrenie-zaujmu-v-ramci-network-of-copernicus-academy.html?page_id=2912