Výzva na výmennú odbornú stáž do USA na 6 týždňov

21.10.2014 09:18

Vážení/é aktívni občania a občianky, vážení/é zástupcovia mimovládnych organizácií,

Centrum komunitného organizovania si dovoľuje dať vám do pozornosti Program profesionálnej výmeny medzi USA a krajinami Strednej a východnej Európy pod názvom “Trvalo udržateľná participácia v menšinových komunitách”

Aktuálne je otvorená výzva na 6-týždňovú profesionálnu stáž a tréning v Spojených štátoch v oblasti občianskej participácie a komunitného organizovania.

Výzvu na výberové konanie a pokyny si môžete pozrieť na tomto internetovom linku:

https://glc-teachdemocracy2.org/?p=824 a ostatné materiály, ako aj znenie výzvy v AJ aj SJ spolu s prihláškou nájdete v prílohách. Nezabudnite, prosím, na odporúčanie vysielajúcej organizácie v ľubovoľnej forme.

Čo je prvý krok:

Každý potenciálny kandidát musí prejsť tréningom komunitného organizovania, kde sa oboznámi so základmi práce komunitného organizátora a taktiež sa predstavia ďalšie kroky výberového konania.

Tréning sa koná vo Zvolene, v dátume 30.10.2014, pričom vyplnenú prihlášku vo formáte word (odoslanú na adresu maros@cko.sk), alebo online forme je potrebné odoslať najneskôr do 28.10.2014. V prípade, že by bol záujem o tréningy v mestách Bratislava, alebo Košice, je potrebné uviesť túto informáciu do prihlášky. Ak sa nazbiera dostatočný počet kandidátov, tak vieme zorganizovať tréning aj v spomínaných dvoch mestách.

koordinačný tím Programu odbornej výmeny

_______________________________________

Priložené dokumenty:

Annoucment-2014.pdf (1717724)
Infoleták_Výzva na odbornú výmenu 2014-15.pdf (168515)
Prihlaska_trening 2014.doc (128512)