Výzva Nadácie COOP Jednota: Nech sa nám netúlajú (XII. ročník)

07.10.2015 12:30

XII. ročník grantového programu realizuje Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo.

 

Záujemcovia o udelenie finančného grantu musia vyplniť a zaslať formulár s popisom súťažného projektu na COOP Jednotu, spotrebné družstvo v príslušnom regióne v termíne od 02.11.2015 do 29.02.2016

 

Návrh súťažného projektu môžu podať všetky organizácie, fyzické osoby, združenia, základné a umelecké školy, centrá voľného času a iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti.

Projekty musia byť zamerané na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných detí (hlavne deti ZŠ), hľadanie a rozvíjanie mladých talentov, predovšetkým v kultúrnej a umeleckej oblasti a na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí.

Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 1 500 €.

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke:

https://coop.sk/sk/zakaznik/nadacia-jednota-coop/nech-sa-nam-netulaju/xii-rocnik