VÝZVA: NÁUČNÉ CHODNÍKY

18.04.2017 10:22

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila nový grantový program Náučné chodníky.

Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode.

Oprávnení žiadatelia:

- občianske združenia ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch

- neziskové organizácie ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch

Ciele:

- obnoviť alebo vytvoriť náučné chodníky v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí

- začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu

- rozšíriť vedomosti detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom regióne

- zvýšiť eko-povedomie

Maximálna výška podpory: 2300 € na projekt

Uzávierka prijímania žiadostí: 5.5.2017

Viac info: TU