Výzva – „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2022

10.09.2021 10:40

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlásil

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu  národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2022.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – oddelenie kultúry, žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2022 prostredníctvom elektronickej služby A.1.41 - Poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a141-poskytovanie-dotacii-na-rekonstrukciu-kulturnych-pamiatok.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 30.09.2021.

 

Zdroj informácií: www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/22242