Výzvy MV SR rok 2016

31.05.2016 10:19

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2016

Dokumenty na stiahnutie


Výzva č. 1: Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany (149,1 kB)

Obrázok odstránený odosielateľom. rtf

Výzva č. 2: Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS (157,9 kB)

Obrázok odstránený odosielateľom. rtf

Výzva č. 3: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite (160,8 kB)

Obrázok odstránený odosielateľom. rtf