Výzvy na predkladanie žiadostí k septembrovej uzávierke sú otvorené (Európa pre občanov)

01.06.2017 14:12

Výzvy septembrovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami sú od 31.5.2017 otvorené.

Viac na: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

alebo v programovej príručke v slovenskom jazyku: https://bit.ly/2s7M7pO

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2rAMxC2

EKB Slovensko zároveň uverejňuje prezentáciu a fotografie z informačných dní k prevádzkovým grantom programu Európa pre občanov, ktoré sa uskutočnili v Žiline (30.5.2017) a Bratislave (31.5.2017).

Účastníkom oboch podujatí v Žiline a v Bratislave EKB Slovensko ešte raz veľmi pekne ďakuje za ich aktívnu účasť, podnetné otázky a diskusiu a teší sa na ich zaujímavé projekty. Tieto neváhajte kedykoľvek počas pracovných dní konzultovať na kontaktoch uvedených na stránke: https://bit.ly/2b8iutG.

Dokument na stiahnutie:

- Prezentácia (https://bit.ly/2s2wAUk)