Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

22.07.2015 12:21

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo tri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výziev je 1 553 995 €. Žiadosti o grant je možné predkladať do 24. augusta 2015.

Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

O grant môžu požiadať orgány štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, takisto medzinárodné organizácie pôsobiace na Slovensku či  vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie.

Služby majú byť poskytované žiadateľom o azyl v slovenských azylových zariadeniach so špecifickou pozornosťou k najzraniteľnejším skupinám, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, obete obchodu s ľuďmi, tehotné ženy, obete násilia, starí ľudia a podobne. Aktivity ako je jazykové vzdelávanie a poskytovanie právno-administratívneho poradenstva majú za cieľ umožniť utečencom vyrovnať sa so špecifikami našej administratívy.  Vítané sú tiež projekty orientované na sociálne a psychologické poradenstvo, doplnkovú materiálnu pomoc či vzdelávanie maloletých, ktoré pomôžu príslušníkom tretích krajín vyrovnať sa so špecifickou životnou situáciou v čase trávenom v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov.

Detailné informácie k výzvam

 Ministerstvo vnútra ako obvykle pripravilo pre žiadateľov o grant aj informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. júla 2015  o 9. hod /resp. 10.30 a 14.00 hod/  v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave.