Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

22.04.2016 13:42

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (PO 3) pozýva všetkých záujemcov na II. regionálny workshop k návrhu riadiacej dokumentácie pre PO 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Workshop predstavuje príležitosť pokračovať v diskusii o modeli fungovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu v regiónoch. Jeho cieľom bude predstavenie finálneho nastavenia implementácie decentralizovanej aj centralizovanej podpory a riadiacej dokumentácie.

Termíny a miesta konania regionálnych workshopov:

9.5. 2016

8:30 - 11:30            TRENČÍN      Veľká zasadačka, Budova TSK, K dolnej stanici 20 A

        registrácia: https://doodle.com/poll/mscwgmktyb3t6iqx

13:00 - 16:00          ŽILINA          Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3/2844

                                                   registrácia: https://doodle.com/poll/pf2xvbacwqtiy99n

10.5. 2016

8:30-11:30              KOŠICE         Kinosála, Tabačka, Gorkého 2

                   registrácia: https://doodle.com/poll/m3bc37kzhp2ncec8

13:00 - 16:00          PREŠOV        Solivar – Slovenské technické múzeum, Nám. osloboditeľov 4

                                                  registrácia:      https://doodle.com/poll/a8k8k6989pzq8nmx

17.5. 2016

8:30-11:30            NITRA           Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, Ul. pri Synagóge

                                                  registrácia: https://doodle.com/poll/g42rdnygtxrdbusb

 

                           

13:30-16:30           BANSKÁ BYSTRICA   Zasadačka 290, Mestský úrad, Československej armády 26

                                                              registrácia: https://doodle.com/poll/3rmcnchka9z8pcmg

18.5. 2016

8:30-11:30             TRNAVA                    Kultúrne centrum Malý Berlín - Berliner DKP, Pekárska 40

                                                              registrácia: https://doodle.com/poll/aaitcmbm9ham5srm

 

13:00-16:00            BRATISLAVA           Zariadenie MK SR, Biela ulica 3

                                                             registrácia: https://doodle.com/poll/25sk3cmmexrpdqmb

 

Počet miest pre účastníkov je v jednotlivých mestách limitovaný na 40.

Workshop je pripravovaný v spolupráci so spoločnosťou Centire, ktorá zodpovedá za jeho organizačné zabezpečenie. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

referát styku s médiami MK SR