WORKSHOP: ROVNOSŤ SA VYPLÁCA Pritiahnutie a udržanie najlepších ženských talentov

21.06.2013 09:55

24.6.2013, Bratislava, SR

Iniciatíva "Rovnosť sa vypláca" bola iniciovaná EU-Komisiou na podporu spoločností naprieč Európou pri získavnaí, rozvoji a udržaní si najlepších ženských talentov. Na Slovensku je táto iniciatíva podporovaná Slovenskou Obchodnou a Priemyselnou Komorou a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky.

 

Workshop sa bude konať dňa 24.06.2013 od 9.00 do 15.00 v: Falkensteiner Hotel Bratislava,Pilárikova ulica 5, 811 03 Bratislava

 

POZVÁNKU NA WORKSHOP NÁJDETE: TU

PREZENTÁCIA S PODROBNEJŠÍMI INFORMÁCIAMI: TU


PREČO SA ZÚČASTNIŤ? Šesť dôvodov pre účasť na workshope EQUALITY PAYS OFF

  1. Získajte nové nápady, ako spustiť nové alebo vylepšiť existujúce aktivity na využitie pracovného potenciálu žien
  2. Lepšie pochopíte, ako je vaša spoločnosť "pripravená" na to, aby mohla plne využívať pracovný potenciál žien
  3. Poučíte sa z príkladov dobrých praktík z iných európskych krajín
  4. Zapojíte sa do výmeny nápadov a skúseností medzi spoločnosťami z rôznych sektorov a regiónov
  5. Nadviažete a/alebo prehĺbite obchodné kontakty s podobne zmýšľajúcimi spoločnosťami
  6.  Zlepšíte vnímanie Vašej spoločnosti ako moderne uvažujúceho podniku presadzujúceho rovnosť pohlaví

 

PROGRAM WORKSHOPU:


09:00-09:10   Privítanie - Bratislavská regionálna komora SOPK, Juraj Majtan - Director


09:10-09:30   Vitajte a Úvod - Iniciatíva EU "Rovnosť sa vypláca" a cieľ na dnes


09:10-09:45   Súčasný stav - Potenciál pracovnej sily a talentov na Slovensku


09:45-10:15    Ako lepšie využívať talent - Strategický prístup


10:15-10:35    Prestávka na kávu


10:35-11:50    Téma I "Zhodnotenie systému odmeňovania" - Prezentácia a diskusia


11:50-12:30     Prestávka na obed


12:30-13:45    Téma II - Prezentácia a diskusia na tému metodológie, aplikácie a nástrojov


13:45-14:00     Projekt REGIONFEMME - SOPK, Daniela Grznárik -  Manažérka vzdelávania


14:00-14:45     "Good practise" - Dell, Silvia Jeleniková - Co-Site Lead Dell Bratislava, CER HR Director


14:45-15:00     Názor účastníka - feedback a záver

 

Školenie je podporované programom Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu - PROGRESS (2007-2013). 

  •   Tento program realizuje Európska komisia. Bol vytvorený za účelom finančnej podpory implementácie cieľov Európskej únie v oblasti zamestnanosti,  sociálnych záležitostí a rovností príležitostí a týmto spôsobom prispieva k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 v týchto oblastiach.
  •   Sedemročný program je zameraný na všetky zainteresované skupiny, ktoré môžu pomôcť tvarovať rozvoj primeraných a účinných právnych predpisov a politík zamestnanosti a sociálnych záležitostí v rámci krajín EÚ-27, EFTA-EEA, kandidátskyhc a pristupujúcich krajín EÚ
  •   Účasť na workshope je zadarmo. Workshop sa koná v slovenskom jazyku, ale materiály na workshop môžeme poskytnúť aj v angličtine.

 

Pre viac informácií: https://ec.europa.eu/progress

 

Registrujte sa na tomto odkaze (12.06.13):
https://survey.rolandberger.com/inq/s.app?A=Ilgw5XVD