Workshop "Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 v rámci SR na úrovni regiónov"

15.08.2013 10:44

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre prešovský kraj Vás pozýva na workshop "Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 v rámci SR na úrovni regiónov", ktorý sa uskutoční na retrojarmoku v Kapušanoch dňa 17.8.2013. Cieľom workshopu je prezentovať úspešné príklady z praxe pri implementácii Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a inšpirovať aktérov rozvoja vidieka pri vzniku nových zaujímavých projektov a vytváraní príležitosti na vznik nových pracovných miest a nových produktov. V rámci retrojarmoku v Kapušanoch organizovaného MAS Šafrán Vám chceme prezentovať tradičné jedlá a  regionálnych producentov.

Dokumenty na stiahnutie

Program