Z novembrového seminára "Kultúrni aktéri - aktívni občania"

23.11.2015 13:04

18. novembra sa v Kine Lumiere uskutočnil informačný seminár o možnostiach podpory pre organizácie pôsobiace v oblastiach kultúry a aktívneho občianstva. Seminár zorganizovali kancelárie Creative Europe Desk Slovensko a Európsky kontaktný bod. Prezentácia programu Európa pre občanov bola prednostne zameraná na oblasť 1 Európska pamäť a oblasť 2 Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti (marcová uzávierka) s dôrazom na budúcoročné priority.