Začali sa prípravy zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

20.06.2016 11:26

Rokovanie dočasnej pracovnej skupiny na pôde MK SRNa pôde Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa dnes uskutočnilo úvodné stretnutie Dočasnej pracovnej skupiny (DPS) Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru, ktorá bude zodpovedná za vypracovanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Členovia skupiny otvorili diskusiu o budúcej podobe fondu a načrtli základný rámec svojej práce.

DPS tvoria zástupcovia ministerstva kultúry, úradu vlády a menšinovej kultúry. Na stretnutiach sa zúčastňujú aj predstavitelia z radov zamestnávateľov, živnostníkov a podnikateľov. Predsedníčkou DPS je Zuzana Komárová, generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR a podpredsedníčka Rady fondu na podporu umenia. Za podpredsedu DPS bol na dnešnom stretnutí zvolený László Bukovszky, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny.

Zdroj: MK SR