Zachovanie kultúrnych hodnôt

01.10.2016 11:22

RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:

  • organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
  • prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
  • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).


PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 1. 10. do 15. 11. 2016

HLASOVANIE:
od 1. 12. do 31. 12. 2016

VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
2. 1. 2017


KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel.


KTO A AKO MÔŽE HLASOVAŤ ZA PROJEKT?