Zahraničná odborná exkurzia "Prístup LEADER v Poľsku – prehliadka činnosti miestnych akčných skupín na území Malopoľského vojvodstva"

06.06.2014 09:35

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj Vás pozýva na zahraničnú odbornú exkurziu "Prístup LEADER v Poľsku – prehliadka činnosti miestnych akčných skupín na území Malopoľského vojvodstva a účasť na festivale tradičných jedál v Tuchowe", ktorá sa uskutoční v dňoch 14. - 16. júna 2014.

Účasť na odbornej exkurzii je potrebné potvrdiť formou zaslania vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do 12.6.2014 (štvrtok) mailom na adresu strnal@arvensis.sk. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie