Základné školenie pre odpadových hospodárov

07.08.2013 13:03

Základné školenie pre odpadových hospodárov

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť aktuálne informácie o legislatívnych predpisoch, praktické rady a riešenia ako založiť a prevádzkovať odpadové hospodárstvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Určené:

Zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva, ostatní záujemcovia 
 

Rozsah: 8 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y: 27. 8. 2013 - 27. 8. 2013
Program:

Zákon o odpadoch a súvisiace predpisy aktuálne

Čomu sa vyvarovať pri plnení povinností držiteľa odpadov

Preverovanie vzájomných vzťahov držiteľov odpadov, toku odpadov od vzniku až po jeho spracovanie

Ako začať s „upratovaním“ odpadov v podniku

Zákon o obaloch a súvisiace predpisy aktuálne

Diskusia

Účastnícky poplatok: 50  €
Organizačný garant: Ing. Gabriela Páleníková
Tel.: 037 7910 224
Fax: 037 7910 159
E-mail: palenikova@agroinstitut.sk
Záväzná prihláška:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

 (napr. Vedúci pracovník, Aplikátor...)

 Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.