Zákon o miestnych daniach

17.09.2014 08:59

Na základe návrhu skupiny poslancov NR SR schválila  dňa 16.9.2014  zmeny v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Napriek tomu, že legislatívny proces k návrhu bude ukončený až podpisom prezidenta SR,  v prílohe uvádzame schválený text zákona pre vašu informáciu.

Schválený text zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zdroj: ZMOS