Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP

10.02.2017 18:04

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločnosti SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

https://www.nadaciaspp.sk/sk/zamestnanecky-program

Zdroj: Nadácia SPP