Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite o víťazovi súťaže "Projekty MAS"

14.08.2014 10:09

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 1. ročník súťaže "Projekty MAS", do ktorej sa zapojili schválené miestne akčné skupiny (MAS) pôsobiace na území Slovenskej republiky zaslaním zrealizovaného projektu implementovaného z Osi 3 cez Os 4 a z Osi 4 PRV SR 2007 – 2013. V tejto podobe dostali MAS príležitosť ukázať, čo sa podarilo za programové obdobie 2007 – 2013 zrealizovať, inovovať a k čomu realizácia projektu prispela. Jedná sa o pilotný projekt NSRV SR a preto veríme, že sa nám podarí ho každoročne zlepšovať.

Pre hlasovanie v jednotlivých kategóriách je potrebné kliknúť na názov danej kategórie a v nej následne dať hlas svojmu favoritovi. Hlasovať môžete v každej z kategórii, pričom jednému Vami vybranému projektu môžete udeliť iba jeden hlas.

Hlasovanie bude možné do 30. septembra 2014. Zvíťazí projekt, ktorý bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii.

Na fotografie sa vzťahujú autorské práva a nie je dovolené ich kopírovať a šíriť bez súhlasu autora fotografie.