Zasadala Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie

16.12.2016 09:16

Pod novým vedením vicepremiéra Petra Pellegriniho dňa 14.12.2016 zasadala Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie.  Schválila dva dokumenty, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie európskych fondov pre oblasť vedy a inovácií. Týmto krokom by si Slovensko malo splniť aj posledné dve ex-ante kondicionality. Zároveň Rada diskutovala aj o potrebe zintenzívnenia procesu transformácie SAV na modernú vedecko- výskumnú inštitúciu.

Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/