Zatvorená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre schválené návrhy vlajkových projektov

18.04.2016 09:56

Dňa 15. apríla 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko vyhlásená zatvorená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre schválené návrhy vlajkových projektov.

Výzva sa týka prvej a tretej prioritnej osi programu.

Podrobné informácie sa nachádzajú v časti Výzvy - Výzva na predkladanie žiadostí.

 Zdroj: STS PL-SK